Technológia 400 GbE na platforme Dell Powerswitch Z‑Series

Pokračujúci rast hyperškálovaných sietí a zvyšujúci sa počet distribuovaných a mobilných pracovných nasadení, podporovaných modernými sieťami, vyvoláva potrebu zvýšenej rýchlosti siete pre dátové centrá a cloudové služby. Zatiaľ čo 100GbE porty sa dodávajú už nejaký čas, analytické spoločnosti konštatujú, že 400GbE a vyššie rýchlosti budú už v roku 2024 predstavovať viac ako 28 % dodávok sieťových portov.

K rýchlemu prechodu na 400GbE vedú mnohé ďalšie faktory. Hustota serverov a schopnosti procesorov sa neustále zvyšujú a organizácie adaptujú viac hyperkonvergovaných systémov. Dátové centrá prevádzkujú aplikácie náročné na šírku pásma, ako je HPC a virtualizácia, presúvajú sa na cloudové aplikácie a hľadajú spôsoby, ako do rovnakého priestoru zabaliť väčšiu kapacitu. Okrem poskytnutia väčšej šírky pásma v porovnaní so 100GbE vyžaduje 400GbE iba jednu štvrtinu počtu fyzických portov , čím sa znižuje celková hustota portov, zjednodušuje sa kabeláž a poskytuje sa viac priestoru na rozšírenie.

Väčšina organizácií bude naďalej vidiet význam v pouzívaní technológie 100GbE a nebude sa zbavovať a nahrádzať svoje 100GbE sieťové komponenty, namiesto toho bude ale hľadať riešenia, ktoré umožnia plynulejšiu migráciu na 400GbE, kde je možné zvýšiť rýchlosti portov softvérovou cestou.

So zvyšujúcou sa komplexnosťou sietí moderných dátových centier rastie dopyt po automatizácii, ktorá riadi digitálnu transformáciu v rámci sieťovej infraštruktúry. Keď je Dell PowerSwitch Z9432F-ON spárovaný so SmartFabric OS10, vstavané funkcie SmartFabric Services umožňujú autonómne nasadenie, rozšírenie a správu životného cyklu softvérovo definovaných infraštruktúr a môžu jednoducho spravovať celú infraštruktúru cez spoločné rozhranie pre agilnejšiu, spoľahlivejšiu a jednoduchšiu sieť. Podobne so softvérom Dell EMC SmartFabric Director môžu organizácie automatizovať konfiguráciu sietí dátových centier pomocou prístupu, ktorý poskytuje vylepšenú viditeľnosť virtuálnej siete (VMware NSX-T) a fyzickej sieťovej infraštruktúry, postavenej na komponentoch Dell EMC PowerSwitches.

Dell PowerSwitch Z9432F-ON podporuje viacrýchlostné pripojenia, takže organizácie môžu využívať vhodné rýchlosti portov podľa toho, ako to vyžadujú obchodné potreby a zabezpečiť plynulejšiu migráciu. Táto flexibilita môže výrazne pomôcť organizáciám minimalizovať potrebu upgradov hardvéru, pretože 400GbE porty prepínača Z9432F-ON možno nakonfigurovať tak, aby zvládali rýchlosti pripojenia 10/25/100/400 GbE v rámci jednej rackovej jednotky (RU).

Roman Benko, ASBIS SK
Zdroj: Dell