Novinky

Keďže neštruktúrované údaje naďalej exponenciálne rastú, organizácie čelia výzvam pri správe a analýze údajov v objektovom úložisku. Z času na čas môže prísť požiadavka na presun dát do iného klastra ECS alebo verejného cloudu, aby bolo možné dáta spravovať flexibilne a efektívne.
Cloudové služby sú už dnes bežnou súčasťou produktových portfólií všetkých významných enteprise výrobcov IT technológií. Nie je tomu inak ani v prípade spoločnosti Dell Technologies.
Pokračujúci rast hyperškálovaných sietí a zvyšujúci sa počet distribuovaných a mobilných pracovných nasadení, podporovaných modernými sieťami, vyvoláva potrebu zvýšenej rýchlosti siete pre dátové centrá a cloudové služby.
Obmedzenia a zložitosť tradičnej ochrany údajov sa stávajú tým zreteľnejšími, čím intenzívnejšie začínajú podniky adaptovať vo svojom IT prostredí cloudové technológie.
Povedzte kybervydieročom NIE!. Uložte svoje dáta do bezpečia pomocou riešenia CyberVault od spoločnosti Dell Technologies. V prípade útoku vám pomôžeme s rýchlou obnovou dát a opätovným rozbehom vašej firmy.
Inteligentná, adaptabilná architektúra úložiska PowerStore, navrhnutá tak, aby odstránila technologické bariéry inovácií, minimalizuje námahu, optimalizuje výkon – a čo je najlepšie, vyvíja sa tak, aby čelila neočakávaným výzvam, čo vám pomôže dosiahnuť nové ciele a zároveň vyťažiť maximum z existujúcich zdrojov.