Keďže neštruktúrované údaje naďalej exponenciálne rastú, organizácie čelia výzvam pri správe a analýze údajov v objektovom úložisku. Z času na čas môže prísť požiadavka na presun dát do iného klastra ECS alebo verejného cloudu, aby bolo možné dáta spravovať flexibilne a efektívne. Presun údajov, tiež nazývaný copy-to-cloud, je nová funkcia v ECS 3.8.0.1, kde používateľ môže kopírovať lokálne objektové dáta do externého S3 úložiska, ako je napríklad nefederovaný ECS alebo verejný hyperscaler. (V súčasnosti sú podporované iba úložiská AWS).Táto funkcionalita je postavená na open-source nástroji ECS Sync, ktorý poskytuje možnosť paralelného kopírovania dát. Funkcia presunu dát podporuje iba účty IAM a IAM buckety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *