Cloudové služby Dell APEX – ochrana dát pre SaaS aplikácie, koncové stanice a hybrid cloud riešenia.

Obmedzenia a zložitosť tradičnej ochrany údajov sa stávajú tým zreteľnejšími, čím intenzívnejšie začínajú podniky adaptovať vo svojom IT prostredí cloudové technológie. To vyvoláva potrebu vyvinúť novú stratégiu ochrany údajov, ktorá zabezpečí rovnakú úroveň ochrany pre lokálne aj cloudové riešenia. Pri vývoji stratégie je dôležité vziať do úvahy, že väčšina poskytovateľov SaaS neponúka komplexné riešenia ochrany údajov.

Zálohovacie služby APEX od spoločnosti Dell Technologies poskytujú vysoký výkon a bezpečné zálohovanie, dlhodobé uchovávanie a automatizované dodržiavanie súladu s právnymi predpismi. Prostredníctvom spoločnej konzoly majú zákazníci úplnú viditeľnosť a konzistentnú správu naprieč aplikáciami SaaS, koncovými stanicami a hybrid cloud riešeniami. Zálohovacie služby APEX ponúkajú nekonečnú škálovateľnosť na požiadanie s predvídateľnými a kontrolovateľnými nákladmi.

Zálohovacie služby APEX majú všetky vlastnosti, ktoré potrebujete na splnenie obchodných zmlúv SLA s nízkymi nákladmi na TCO. Spoločnosť Dell riešenie udržiava v aktuálnom stave a s najnovšími funkciami. Bez nutnosti vlastniť a spravovať fyzickú zálohovaciu infraštruktúru môžu podniky začať fungovať v priebehu niekoľkých minút.

Zálohovacie služby APEX poskytujú niekoľko unikátnych vlastností:

  • centralizovaná správa a monitoring
  • automatické aktualizácie
  • dodržiavania súladu s právnymi predpismi
  • deduplikácia dát na zdroji
  • šifrovanie dát (in-flight a at-rest)
  • zálohovanie a obnova dát medzi rôznymi cloud prostrediami

Ochrana dát pre SaaS aplikácie

Zálohovacie služby APEX pre aplikácie SaaS poskytujú zjednotenú ochranu údajov a správu informácií vrátane automatizovaného dodržiavania súladu s právnymi predpismi. Jedna unifikovaná pracovná plocha poskytuje plnú viditeľnosť do podporovaných SaaS aplikácií, ako sú služby Microsoft 365, Google Workspace a Salesforce.

Ochrana dát pre koncové stanice

Zálohovacie služby APEX pre koncové stanice poskytujú centralizovanú a bezpečnú ochranu osobných počítačov, notebookov a mobilných zariadení. Zároveň zaisťujú, že vaše koncové zariadenia sú chránené, či už v kancelárii alebo na cestách. IT správcovia môžu na diaľku riadiť operácie zálohovania a obnovy z centralizovaného cloudového portálu. Samoobslužné obnovenie dát je možné cez webové rozhranie a z aplikácií pre mobilné zariadenia – vrátane iOS a Android. Podpora pre stolné počítače a notebooky zahŕňa Windows, Linux a CentOS.

Ochrana dát pre hybrid cloud riešenia

Zálohovacie služby APEX pre hybrid cloud riešenia umožňujú organizáciám centralizovať ochranu údajov virtualizovaných prostredí, databáz, súborových serverov a sieťových úložísk (NAS). Služba ponúka pokročilé funkcie vrátane dlhodobého uchovávania, vykazovania a prehľadu o využití cloudového úložiska. Chráni riešenia bežiace v cloude, ako aj on premise riešenia.

Roman Benko
Zdroj: DellEMC