Dell ECS: Presun dát (kopírovanie do cloudu)

Keďže neštruktúrované údaje naďalej exponenciálne rastú, organizácie čelia výzvam pri správe a analýze údajov v objektovom úložisku. Z času na čas môže prísť požiadavka na presun dát do iného klastra ECS alebo verejného cloudu, aby bolo možné dáta spravovať flexibilne a efektívne.

Technológia 400 GbE na platforme Dell Powerswitch Z‑Series

Pokračujúci rast hyperškálovaných sietí a zvyšujúci sa počet distribuovaných a mobilných pracovných nasadení, podporovaných modernými sieťami, vyvoláva potrebu zvýšenej rýchlosti siete pre dátové centrá a cloudové služby.

Powerstore – bezpečné a efektívne úložisko je jednoduchšie, ako si myslíte.

Inteligentná, adaptabilná architektúra úložiska PowerStore, navrhnutá tak, aby odstránila technologické bariéry inovácií, minimalizuje námahu, optimalizuje výkon – a čo je najlepšie, vyvíja sa tak, aby čelila neočakávaným výzvam, čo vám pomôže dosiahnuť nové ciele a zároveň vyťažiť maximum z existujúcich zdrojov.